Årsmöte 2011

     Dagens gästföreläsare Anci Hjulström

     Dagens gästföreläsare Anci Hjulström

Årsmöte detta år var i Habo. Vi blev varmt välkomnade och inledde med en andakt i Sankt Johannes kyrka i Habo. Församlingens musiker spelade och sjöng för oss. Efter sedvanliga förhandlingar, som snabbt och smidigt genomfördes, följde facklig information samt presentation från vår nya stiftsmusiker Magnus Trönnberg. Efter lunch åkte vi ut till Habo kyrkby där en workshop med Anci Hjulström tog vid. En mycket inspirerande stund om kommunikation och scennärvaro. Dagen avslutades med en trevlig guidning av Habo kyrka.

Läs protokollet här.