Välkommen till årsmöte 2015 - måndagen 26 januari i Skövde

"Utsikt från rikshelgedomen med ett kyrkomusikaliskt perspektiv"
Ulrik Andersson, domkyrkoorganist i Uppsala

Dessutom lite gemensam körsång! 

Preliminärt program: 

09.30 Fika 
10.00 Årsmötesförhandlingar i Kyrkans hus och facklig info 
Körsång

12.00 Lunch
13.00 Ulrik Andersson "Utsikt från rikshelgedomen..." i S:ta Helena kyrka
Dagen avrundas med kaffe och musikandakt i S:ta Helena kyrka. 
15.30 ca Slut!

Kallelse kommer med med vanlig post.

Anmälan senast 19 januari till Helena Ambertson (Glöm inte meddela specialkost!)
helena.ambertson(a)svenskakyrkan.se

Föreläsningen är ett samarrangemang med Sensus.