Välkommen till årsmöte!

Härmed kallas Du till årsmöte med Skara stifts Kyrkomusikerförening, i samband med vårt medlemsmöte måndagen den 23/1 2017.

Vi är på Hjo folkhögskola, Lundbyvägen 12 Hjo

Vi har glädjen att ha både Gehrmans och Wessmans musikförlag med oss denna dag. Vi kommer att få pröva några av deras sånger, samt ge god tid att se på noter.

09.15 Kaffe

10.00 Andakt med sång av Hjo folkhögskolas Vokalensemble

10.30Notvisning Gehrmans musikförlag

11.30Årsmöte (dagordning se baksidan)

Information om kyrkomusikerutbildningen

12.45 Lunch

14.00Notvisning Wessmans musikförlag

15.30 ca Vi avslutar med kaffe  

 

Anmälan senast den 16 januari 2017

e-posthelena.ambertson@svenskakyrkan.se

även SMS går bra: 0708-18 74 28

Vid anmälan ange namn och om du behöver specialkost.

 

Önskar er alla en God Jul !

Husaby den 7 december 2016

 

Helena Ambertson

Ordf. Skara stifts kyrkomusikerförening